سامانه کنترل مدیریت و تجمیع شبکه

سامانه ­کنترل مدیریت و تجمیع شبکه شرکت سینا، به منظور خودکار نمودن فرایندهای مربوط به مسیریابی، سیگنال­‌دهی و مدیریت منابع طراحی شده است.

قابلیت‌های لایه­‌ی کنترل محصول سینا:

  • شناسایی خودکار همسایه‌ها
  • کشف توپولوژی شبکه
  • مسیریابی و سیگنال‌دهی جهت ارائه‌­ی خودکار سرویس به مشتری
  • تخصیص طول‌موج، با آگاهی از نارسایی‌ها و اثرات غیرخطی فیبر نوری
  • پشتیبانی از مسیرهای مبتنی بر سوئیچینگ طول‌موج، شیار زمانی و بسته
  • سیگنال‌دهی جهت ایجاد و خاتمه­‌ مسیر نوری
  • سیگنال‌دهی جهت حفاظت و بازیابی مسیر نوری
  • پشتیبانی از انواع روش‌های حفاظت مسیر نوری (1+1، 1:1، M:N)
  • جانمایی محل خرابی پس از رخداد قطعی فیبر یا خرابی گره‌های نوری