رسالت شرکت

هم‌اکنون فن‌آوری و تکنولوژی زمینه‌های مختلف زندگي بشر را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، لذا ما بر آن هستیم تا با تکیه‌ بر سرمایه‌های انسانی کارآمد و خلاق و با تولید محصولات دانش‌بنیان، گام‌های مؤثری را در جهت خودکفایی ملی برداریم و باور داریم که می‌توانیم تحسین‌برانگیزترین شركت در صنعت مخابرات و ارتباطات کشور باشیم.