فرصت های شغلی

فرصت های شغلی فعال

برای اطلاع از فرصت های شغلی فعال از سایت های زیر استفاده کنید

مشاهده از طریق ایران تلنت

به ایران تلنت رفته ، موقعیت های شغلی فعال ما را مشاهده کرده

و در صورت تمایل برای ما رزومه اراسال کنید .

مشاهده از طریق جاب ویژن

به جاب ویژن رفته ، موقعیت های شغلی فعال ما را مشاهده کرده

و در صورت تمایل برای ما رزومه ارسال کنید .

 چنانچه معتقدید موقعیت شغلی مناسبی برای شما در سینا وجود دارد ، ما را در جریان توانایی های خود بگذارید. ( ارسال فایل پیوست رزومه الزامی است )