چشم‌انداز شرکت

شناخته شدن به‌عنوان بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شرکت ایرانی در زمینه‌ تولید و تأمین نیازمندی­‌های صنعت مخابرات و ارتباطات کشور با توانایی رقابت در کلاس جهانی